Szanowni Państwo w trosce o Państwa ochronę związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów, przed głównym wejściem do Urzędu Gminy zamieszczona została Skrzynka Podawcza, do której mogą Państwo składać zgłoszenia, wnioski, deklaracje, pisma przez 24 godz. Skrzynka Podawcza jest zabezpieczona oraz monitorowana. Korespondencja wyjmowana jest PN-PT o godz. 8:00, 14:00

Skrzynka podawcza NIE JEST przeznaczona na pisma wymagające potwierdzania tożsamości adresatów (m.in. sprawy związane z Ewidencją Ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, CEIDG).

Prosimy o umieszczenie dokumentów:

  • w kopercie, koszulce lub ich zszycie, aby uniemożliwić ich rozkompletowanie.

Prosimy, aby każdy dokument przekazany poprzez skrzynkę podawczą posiadał:

  • imię i nazwisko osoby składającej dokument,
  • adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym,
  • adres e-mail i/lub numer telefonu.

Wszelkie informacje oraz pomoc w uzupełnieniu dokumentów udzielane są przez urzędników telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykaz wszystkich telefonów jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Rewal www.bip.rewal.pl .

Uwaga! Taka forma składania dokumentów NIE POZWALA na uzyskanie potwierdzenia wpływu korespondencji.

Szanowni Państwo nadal istnieje możliwość załatwienia spraw drogą: pocztową, telefoniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP, do czego gorąco zachęcamy.