Drodzy Sołtysi!


Pani Izabela Kogut
Pani Dominika Winiarska – Chodziutko
Pani Anna Nadarzyńska
Pan Teofil Andryka
Pan Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk
Pan Przemysław Studziński
Pan Łukasz Tylka

W dniu Waszego Święta pragniemy złożyć słowa uznania
i wdzięczności za wspaniałą pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Życzymy aby Wasza praca była źródłem satysfakcji i społecznego
uznania, a także nieodłącznym powodem do dumy.

Wójt Gminy Rewal
Konstanty Tomasz Oświęcimski