Koło seniorów z Niechorza w ostatnich dniach maja, odbyło podróż studyjną szlakiem dobrych praktyk w rozwoju turystyki w oparciu o zasoby historyczne, kulturowe i przyrodnicze Pomorza zachodniego i Ziemi lubuskiej. Wyjazd łączył aktywny wypoczynek ze szkoleniem i miał na celu bliższe poznanie nowych produktów turystycznych na dobrze znanych szlakach.

Niechorscy seniorzy pod opieką pilota i przewodnika Pawła Pawłowskiego odwiedzili m.in. Moryń, Zatoń Dolną, Cedynię, Siekierki, Gozdowice, Łagów i Lipiany. W czasie wyjazdu była możliwość spojrzenia na działalność samorządów w kontekście rozwoju turystyki. Zapoznano się z najnowszymi zachodniopomorskimi atrakcjami turystycznymi, miejscami pamięci i muzeami będącymi inwestycjami w rozwój turystyki oraz zachowanie miejscowego dziedzictwa kulturowego.

Punktem kulminacyjnym wyjazdu, była perła ziemi lubuskiej – Łagów. Miłe przyjęcie grupy z Niechorza przygotował Burmistrz Lipian Pan Bartłomiej Królikowski, który wraz z dyrektorami Miejskiego Domu Kultury i Biblioteki w Lipianach powitał i przedstawił legendę dot. przeszłości „wywarzonego miasta“. Słodki poczęstunek i zwiedzanie interesującej wystawy w lipiańskiej Bibliotece im. Agnieszki Osieckiej zapewniła jej dyrektorka, Pani Justyna Kowalczyk.

Przewodnicząca koła seniorów w Niechorzu Anna Szkódlińska pragnie podziękować Wójtowi Gminy Rewal za pomoc w organizacji wyjazdu, który sprawił wiele radości i na długo pozostanie w miłej pamięci uczestników.