Dla wszystkich miłośników rowerów mamy dobre wiadomości, ścieżki rowerowe między Pobierowem i Pustkowem oraz między Rewalem i Niechorzem  powstają w bardzo szybkim tempie. Można samemu zaobserwować jak z dnia na dzień idą postępy prac. Po usunięciu drzew, wyrównaniu i utwardzeniu terenu przyszedł czas na położenie pierwszej warstwy podłoża. Zakończenie prac przewidywane jest ma połowę czerwca 2021 r. ale póki co wygląda na to, że może uda się skończyć prace przed tym terminem.