Popularyzacja turystyki rekreacyjnej w gminie Rewal zrodziła konieczność rozbudowy dotychczasowej sieci tras rowerowych. Jednym ze zrealizowanych projektów jest inwestycja pn. „Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal”.

Kosztowne przedsięwzięcie możliwe było dzięki uzyskaniu dotacji unijnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja.

Gmina Rewal otrzymała dotację w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych czyli dofinansowanie o wartości 1 951 997,25 zł. Całość kosztów przedsięwzięcia osiągnęła wartość 2 662 199, 00 zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu powstała nowoczesna, asfaltowa ścieżka o długości 2,848 km wraz z infrastruktura w której skład weszło oświetlenie w postaci wolnostojących latarń, dwie wiaty wypoczynkowe nawiązujące stylistyką do XIX –wiecznej architektury dworcowej oraz wiata z toaletą. Pierwsze działania zmierzające do realizacji projektu podjęto już w 2010 r. jednak budowa ścieżki rowerowej rozpoczęła się w maju 2011 r. Inwestycja została zakończona w sierpniu 2012 r.

Ścieżka rowerowa Niechorze – Pogorzelica łączy dwa zabytkowego dworce kolei wąskotorowej z początków XX w. usytuowane w Pogorzelicy przy ul. Leśnej i w Niechorzu przy ul. Kolejowej. Biegnie ona wzdłuż torów zrewitalizowanej linii Nadmorskiej Kolej Wąskotorowej przez piękny las, zabytkowy most na kanale Liwia Łuża oraz wzdłuż linii brzegowej rezerwatu ornitologicznego Jezioro Liwia Łuża, stanowiąc jednocześnie uzupełnienie szlaku turystycznego „Jezioro Liwia Łuża”. Warto wspomnieć że, ścieżka ta jest integralną częścią większego ponad 14-kilometrowego szlaku prowadzącego z Pogorzelicy do Mrzeżyna.

Przed remontem

Po remoncie