Właśnie dobiegł końca projekt grantowy realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rewalu pt. Ścieżka ekologiczna i warsztaty edukacyjne „Morświnkowe opowieści”. Przedsięwzięcie było realizowane dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a partnerem konkursu Fundacja „Za górami, za lasami „. W ramach projektu powstała Ścieżka ekologiczna z czterema tablicami edukacyjnymi, przedstawiającymi bioróżnorodność Morza Bałtyckiego. Zrealizowano również szereg warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży Gminy Rewal. W realizacji projektu pomogli: Pan Wójt Gminy Rewal Konstanty Tomasz Oświęcimski, Pani Karolina Myroniuk z Urzędu Gminy, Pan Jacek Domański i Pan Sebastian Pilichowski oraz pracownicy Zakładu Wodociągow w Pobierowie, Pan Konrad Wrzecionkowski – Błękitny Patrol WWF, Pan Dawid Kilon – ornitolog i rysownik, twórca graficznej oprawy tablic. Serdecznie dziękujemy za pomoc i poświęcony czas. Zapraszamy do zapoznania się ze ścieżką. Koordynatorki projektu: Jolanta Tomczuk-Zając, Marta Lenkiewicz, Małgorzata Sobolak