Gmina Rewal  otrzymała  środki finansowe w kwocie 500 000 zł na złożony w lipcu 2020r. wniosek o dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego , otrzymane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie inwestycji gminnych.