Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miejscowości do 20 000 mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż
1 lutego 2016 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2015 roku, do godziny 12.00.

Link do logowania się w panelu wnioskodawcy:

http://rownacszanse.pl/system/

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi (w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.

Zaproście młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości! Poznać ludzi, organizacje i instytucje, które gotowe są wspólnie z młodymi zmieniać ich świat! Więcej informacji na www.rownacszanse.pl

Wzorem ubiegłego roku Stowarzyszenie Instytut Zachodni we współpracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminą Kołobrzeg, Miastem i Gminą Choszczno oraz Powiatem Szczecineckim zaprasza do udziału w cyklu spotkań dla wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków.

Na spotkanie w szczególności zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, bibliotek publicznych, ośrodków kultury, a także nieformalnych grup dorosłych terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Spotkania odbędą się:

1)     w Choszcznie – 06.10.2015 r. godz. 14:00 w Choszczeńskim Domu Kultury;

2)     w Kołobrzegu – 07.10.2015 r. godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kołobrzegu;

3)     w Szczecinku – 08.10.2015 r. godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku;

4)     w Szczecinie – 09.10.2015 godz. 12.30 – sala 400 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego WZ przy ul. Piłsudskiego 40-42.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 1 października 2015 r.

Czas trwania spotkania: do 2 godz. Serdecznie zapraszamy do udziału!

koordynator RKG 2015

Bartosz Wiśniewski

tel: 784 878 240

mail: rownacszanse@siz.poznan.pl

www.siz.poznan.pl