5-ego października w Gminie Rewal rusza Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży. Organizowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu dla uczniów szczególnie interesujących się filmem i fotografią. Grupa ukraińska przyjeżdża do nas z Pawłogradu, uczestnicy ze strony polskiej rekrutują się z lokalnej młodzieży.

Przez tydzień uczestniczyć będą w interaktywnym projekcie filmowo – fotograficznym „Naszymi Oczami”, w ramach którego odbywać się będą warsztaty filmowe i fotograficzne, wykłady oraz zajęcia integracyjne i  językowe. Tematem przewodnim warsztatów będzie lokalna historia, kultura i tradycja Gminy Rewal oraz regionu. Efektem projektu będą stworzone i zebrane materiały, z których młodzi filmowcy będą kreować swoje reportaże.

Gminny Ośrodek Kultury po raz pierwszy będzie gościć grupę ze wschodu. Będzie to okazją do międzykulturowej wymiany i integracji. Uczestnicy projektu podczas warsztatów i wycieczek po okolicy będą mogli zapoznać się z lokalną historią, architekturą oraz tradycyjnym rybołówstwem. Przewidziane są ponadto spotkania z gośćmi specjalnymi.

Interaktywny projekt filmowo – fotograficzny „Naszymi Oczami” jest pierwszą tego typu inicjatywą w Gminnym Ośrodku Kultury w Rewalu, która otrzymała dotację z Narodowego Centrum Kultury.

Dofinansowano ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury