W dniach 15-17 października br. w Poznaniu odbyły Targi Regionów i Produktów Turystycznych – Tour Salon 2015. W ramach targów prezentowane były ofert turystyczne z Polski i zagranicy, odbywały się różnego rodzaju warsztaty, szkolenia i konferencje, a jednym ze szczególnych punktów programu była V edycja konkursu Róża Regionów 2015, organizowanego przez czasopismo „Wiadomości Turystyczne”.

Konkurs ten poświęcony jest w całości promocyjnym materiałom zarówno drukowanych jak i elektronicznych, które stanowią jedną z najpowszechniejszych ale i najważniejszych form promocji walorów turystycznych. Kapituła konkursu oceniała materiały promocyjne w czterech kategoriach:

  1. Foldery promocyjne,
  2. Serie wydawnicze,
  3. Projekty specjalne,
  4. Aplikacje mobilne.

Ocena nadesłanych zgłoszeń odbywała się na podstawie szeregu  kryteriów wśród których znalazły się: zgodność celów jakie przyświecały realizacji materiału z osiągniętym efektem, zakres w jakim projekt trafia do grupy docelowej, wartość merytoryczna i poprawność językowa, użyteczność publikacji i atrakcyjność graficzna.

Gmina Rewal do konkursu zgłosiła dwie publikacje turystyczne: Przewodnik turystyczny Gmina Rewal autorstwa Przemysława Łonyszyna oraz Miniprzewodnik turystyczny Gmina Rewal autorstwa Darii Mazur, obydwa wydane we współpracy z wydawnictwem Hachette. Przewodniki zyskały uznanie wśród jury. Miniprzewodnik zajął II miejsce w kategorii folderów promocyjnych, drugi przewodnik zaś zyskał wyróżnienie.