Dnia 9 grudnia br. odbyła się II Sesja Rady Gminy Rewal na której Wójt Robert Skraburski złożył uroczyste zaprzysiężenie, a także podziękował za dotychczasową współpracę.

Podziękowania, które zostały odczytane na Sesji Rady Gminy publikujemy poniżej:

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Pośle, Zaproszeni Goście.

Czuję się zaszczycony i wyróżniony, że po raz kolejny mogę stanąć przed Państwem jako Wójt Gminy Rewal.

Z tego miejsca chciałbym podziękować za dotychczasową pracę współpracownikom z Urzędu Gminy, Centrum Informacji Promocji i Rekreacji, Dyrektorom i pracownikom placówek oświatowych, spółkom gminnym – kolejce i wodociągom, Zieleni Gminnej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Straży Gminnej, służbom mundurowym, instytucjom i firmom współpracującym z Gminą Rewal.

Chciałbym również podziękować samorządowcom wszelkich szczebli i sołtysom naszej małej ojczyzny.

Mam nadzieję, że nadal z równie dużym zaangażowaniem będziecie się Państwo włączać w prace na rzecz gminy. Szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców Gminy Rewal za tak aktywny udział w wyborach samorządowych i za trafne decyzje przy urnach.

Szanowni Mieszkańcy, myślę ,że dokonaliście dobrego wyboru. Chciałbym pogratulować Radnym Gminy Rewal wyboru na tak ważną i odpowiedzialną funkcję. Reprezentujecie Państwo swoich wyborców liczę na to, że mimo różnicy poglądów uda nam się stworzyć drużynę ,której nadrzędnym celem będzie dobro naszych mieszkańców.

Ostanie lata to czas wielkich inwestycji i przedsięwzięć. Tegoroczną kampanię zatytułowałem ROZWAŻNIE W PRZYSZŁOŚĆ. Przyszedł czas trudnych i rozsądnych decyzji, które doprowadzą do stabilizacji finansowej gminy. Realizując program naprawczy musimy dostosować nasze oczekiwania do nowej polityki finansowej. Jednak trudności budżetowe nie mogą wpłynąć na pogorszenie standardów życia naszych mieszkańców.

Nadal będę dbał o rozwój naszego szkolnictwa i inwestował w nasze dzieci i młodzież a także doceniał pracę nauczycieli. Będę wspierał działania Uniwersytetu III Wieku i ich przedstawicieli w samorządzie. Poprzez Gminny Ośrodek Kultury będę aktywizował naszych artystów i stowarzyszenia społeczne. Mamy w gminie rewelacyjną bazę sportową będę dbał o jej właściwe wykorzystanie zarówno dla potrzeb mieszkańców jak i w celach zarobkowych.

Dzięki Państwa zaufaniu (słowa te kieruję do Radnych Gminy Rewal poprzedniej kadencji) można było realizować wiele odważnych i spektakularnych przedsięwzięć. Mamy czyste, szerokie, oświetlone i bezpieczne ulice a skwery i parki stały się pięknymi nadmorskimi ogrodami. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić, a raczej mamy czym się pochwalić. Dzięki takim działaniom gmina przyjmuje rekordowe ilości turystów i mam nadzieję, że to się nie zmieni.

Będę starał się stwarzać korzystne warunki dla inicjatyw gospodarczych i nowych inwestycji. Będę poszukiwał partnerów prywatnych do wspólnych przedsięwzięć. Przedstawię pomysły na plany przestrzennego zagospodarowania, które przyciągną nowe inwestycje.

Gwarantuję sprawny i dynamicznie działający urząd, otwarty na inicjatywy i potrzeby mieszkańców, współpracujący na co dzień z Radą Gminy i Radami Sołeckimi.

Nic lepiej nie buduje pozytywnego wizerunku jak bezpieczeństwo, dlatego też będę konsekwentnie inwestował w tę dziedzinę życia.

Dzięki intensywnym działaniom promocyjnym Gmina Rewal stała się jednym z najbardziej znanych i najchętnie odwiedzanych regionów Polski. Szeroko pojęte działania proturystyczne muszą być nadal naszym wspólnym priorytetem. Mam nadzieję, że przy Państwa wsparciu nasza gmina pozostanie otwarta na morze i szerokie plaże, nad którymi powiewać będą błękitne flagi. Ale pamiętajmy, że gmina to nie tylko piach, woda i nieruchomości to przede wszystkim ludzie! Ludzie, którzy od pokoleń tworzyli jej historię, którzy zbudowali kościół w Trzęsaczu i którzy przybyli kolejką wąskotorową. Którzy budowali jej tożsamość i historię. My dzisiaj mamy szansę kontynuować ich pracę i zapisać się na pięknych kartach historii.

 Tego Państwu i sobie życzę Wójt Gminy Rewal Robert Skraburski