REGULAMIN REWAL BIKE SYSTEM

Wszelkie informacje na temat regulaminu i zasad wypożyczanych rowerów, co należy zrobić aby wypożyczyć rower, formy rozliczenia za wynajęty rower, informacje na temat wyposażenia rowerów itp.

1. Wypożyczany sprzęt jest własnością Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal.

2. Rowery wyposażone są w oświetlenie, oświetlenie odblaskowe tylne, błotnik, bagażnik i dzwonek.

3. Aby wypożyczyć rower należy:

– przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy);
– być osobą pełnoletnią, niebędącą pod wpływem środków odurzających;
– złożyć czytelny podpis na karcie wypożyczenia roweru i oświadczeniu o zapoznania się z niniejszym regulaminem tym samym akceptując jego treść.

3. Opłata za wypożyczenie pobierana jest przy zwrocie sprzętu do wypożyczalni według cennika usług. Czas wypożyczenie naliczany jest trzydziestominutową dokładnością i rozpoczyna się po 5 minutach od momentu wprowadzenia danych do systemu i podpisania karty wypożyczenia.

4. Przyjmowanie wpłat następuje wyłącznie w formie gotówkowej.

5. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczany sprzęt.

6. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, oraz poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu.

7. W przypadku pozostawienia roweru poza terenem wypożyczalni, rower należy zabezpieczyć przed kradzieżą.

8. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia w skutek kradzieży lub zagubienia, wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu równowartości kosztów zakupu roweru lub jego wyposażenia określonych w cenniku.

9. W przypadku zniszczenia sprzętu w skutek wypadku lub kolizji drogowej o zdarzeniu należy niezwłocznie powiadomić Policję.

10. Jeżeli z protokołu sporządzonego na miejscu zdarzenia przez funkcjonariuszy Policji wynika, że wypożyczający nie jest sprawcą wynikłego zdarzenia nie ponosi on odpowiedzialności finansowej za powstałe szkody.

11. Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie, a za ewentualne wady ukryte w częściach (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

12. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu, jeżeli uzna klienta za niewiarygodnego bez uprzedniego podania przyczyny.

Skip to content