W związku z Rekolekcjami Wielkopostnymi , które odbywały się w dniach od 3 do 5 kwietnia w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu, samorząd szkolny Szkoły Podstawowej postanowił przyłączyć się do działań P.A.H czyli Polskiej Akcji Humanitarnej. Postanowiliśmy włączyć się w działania charytatywne , by w ten czas Adwentu zrobić coś dobrego również dla innych.

Na apelu , który został zorganizowany mogliśmy zapoznać się z problemami i działaniami krajów tak zwanego Globalnego Południa oraz pracą organizacji humanitarnych takich jak P.A.H , Caritas , P.C.K i WOŚP w kraju i na świecie. Dowiedzieliśmy się między innymi bardzo wiele na temat Somalii oraz obejrzeliśmy filmy i prezentacje na temat tego kraju. Apel , który został przygotowany przez Samorząd Uczniowski pod opieką pani Edyty Nowak – Majdzińskiej i Małgorzaty Sobolak zakończył się zbiórką funduszy na ,,Studnię dla Południa” w Somalii. Zbiórka trwała przez całe rekolekcje. Uczniowie nasi zapoznali się z problemami rówieśników które powstają podczas pojawiania się klęsk żywiołowych. Celem apelu było również uwrażliwienie dziecka  w wieku szkolnym na problemy i potrzeby innych ludzi. Prezentacje wywołały duży oddźwięk : część dzieci była wyraźnie poruszona i swoimi działaniami i wypowiedziami uświadomiła nam dorosłym , że nie są obojętni na krzywdę i cierpienie. Dziękujemy za wszystkie datki i zrozumienie wagi problemu. Cała zebrana kwota w wysokości 357 złotych 69 groszy została przekazana na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.

Małgorzata Sobolak
Edyta Nowak – Majdzińska