Warunkiem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku braku deklaracji odpady nie będą odbierane.

Druki deklaracji dostępne są przed Urzędem Gminy w Rewalu w punkcie obsługi klienta w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz do pobrania pod adresem : http://bip.rewal.pl/dokumenty/4819.

Wypełniony druk deklaracji można złożyć do skrzynki podawczej wystawionej przed Urzędem Gminy (w godzinach pracy Urzędu), przesłać operatorem pocztowym bądź złożyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na wszystkich właścicielach nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a więc również tych, w stosunku do których wprowadzono ograniczenia czasowe prowadzenia przez przedsiębiorców oraz inne podmioty wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii działalności, w tym m.in. związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz  związanej z konsumpcją i podawaniem napojów.

Szanowni Państwo, zbliża się majówka, jesteśmy pełni optymizmu na przyszłość, ale bądźmy również w pełni odpowiedzialni za środowisko, które jest bogactwem naszej gminy!