Pierwsza wzmianka o Pustkowie – niemieckim Pustchow pojawiła się w dokumentach z roku 1159 potwierdzających nadanie go przez księcia Racibora klasztorowi Grobe na Unzamie, stąd też uznaje się je za jedną najstarszych miejscowości gminy Rewal. Od 1337 r. do 1753r., miejscowość należała do rodu von Karnitz. Od połowy XVIII wieku wieś regularnie zmieniała właścicieli. Początkowo Pustkowo zamieszkiwane było głównie przez chłopów, dopiero w XVII w. pojawili się pierwsi rybacy, a w XVIII w. ceglarz.

Wczasowicze napływać zaczęli na przełomie XIX i XX wieku, wtedy też rozpoczęto rozbudowę wsi o kolejne obiekty turystyczne takie jak karczma powstała w 1904r. i budynki świadczące usługi hotelarskie. Przed samą I wojną światową w Pustkowie przebywało około 300 letników. Krótko po zakończeniu II wojny światowej Pustkowo zasiedlać zaczęli repatrianci ze wchodu.