Niechorze jako jedyna miejscowość posiada naturalne boisko do piłki nożnej. Oświetlony obiekt o wymiarach 105 x 68 m z trybunami dla 1000 osób, jest doceniany przez drużyny sportowe z całej Polski, które rokrocznie organizują na jego terenie treningi i turnieje. Intensywne użytkowanie i działanie różnych czynników atmosferycznych powodują, że boisko musi być poddawane regularnej renowacji.

Podstawowymi, dla dobrej kondycji boiska zabiegami pielęgnacyjnymi są między innymi aeracja, dosiew trawy i piaskowanie. Częste korzystanie z boiska powoduje powstawanie zbitych stref na murawie, co negatywnie wpływa na jej gospodarkę wodną i powietrzną. Areacja czyli napowietrzanie gleby przy zastosowaniu specjalistycznych narzędzi i maszyn spulchniających doprowadza do znacznego wzrostu wymiany gazów. Zabieg ten stymuluje wzrost korzeni traw i optymalizuje proces ich odnowy. Systematycznie przeprowadzana aeracja poprawia kondycje boiska przyczyniając się do zahamowania nadmiernego wyparowywania wody, efektywnego działania nawozów i zwiększenia zdolności regeneracyjnych murawy. W czasie treningów i meczy oraz na skutek przeprowadzania różnego rodzaju prac konserwatorskich na murawie dochodzi do ubytków i rozluźnienia darni, dlatego też konieczny jest dosiew nasion ze specjalnymi mieszankami regeneracyjnymi.

Zabieg ten w połączeniu z innymi działaniami doprowadza do szybkiego kiełkowania nasion, tworzących mocną, gęsta i zwartą darń. Ostatnim zabiegiem jakiemu poddane zostanie niechorskie boisko jest piaskowanie, które polega na pokryciu murawy kilkumilimetrową warstwa piasku. Piaskowanie zwiększa porowatość i przepuszczalność podłoża, dzięki czemu trawa ma silniejsze korzenie, podłoże zostaje wyrównane, podwyższa się poziom gruntu, co ogranicza powierzchniową wilgotność i mazanie się gleby, utrzymuje dobrą strukturę gruntu i reguluje przepustowość darni. Wszystkie te działania są niezbędne do utrzymania najwyższej jakości murawy boiska od której zależy komfort treningów i turniejów. Rozwój turystyki sportowej w gminie Rewal możliwy jest przede wszystkim dzięki obiektom o najwyższych standardach, które pozwolą na organizacje imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.