WÓJT   GMINY   REWAL OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Rewal

Pobierowo, ul. Moniuszki 29
nr działki 
87/5
pow. 278 m2
Nieruchomość niezabudowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług turystycznych. Sprzedaż obciążona 23% podatkiem Vat.

Cena wywoławcza brutto: 200 000 zł
Wadium: 40 000 zł

PRZETARG odbędzie się 11 grudnia 2020 roku o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.

Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy  Rewal, pok.107 i 108, tel., (091) 38 49 021, (091) 38 49 019
 http://bip.rewal.pl/dokumenty/11123,  e-mail: przetargi@rewal.pl
Więcej informacji:
https://rewal.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przetarg-11.12.2020-r..pdf