WÓJT   GMINY   REWAL

zgodnie z  art. 38, art. 40 ust.1, pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815)

 OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY REWALPołożenie: Pobierowo, ul. Mokotowska 7b.
Działka Nr 445/15.
Powierzchnia: 519 m2
Opis i przeznaczenie nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość niezabudowana.  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych – pensjonaty. Sprzedaż obciążona 23% podatkiem Vat.
Cena wywoławcza brutto: 400 000 zł
Wadium: 80 000 zł
Księga wieczysta nieruchomości wolna od obciążeń.

PRZETARG odbędzie się 10 września 2021 roku  o godz. 1200
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.

 Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić  do 06 września 2021 r. na konto Urzędu Gminy Rewal : Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj