Wójt   Gminy   Rewal

Ogłasza przetarg  ustny  nieograniczony a sprzedaż prawa własności nieruchomości  położonej na terenie Gminy Rewal.
Położenie: Pobierowo, ul. Ciechanowska
Nr działki: 552
Powierzchnia: 635 m2
Opis i przeznaczenie nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość niezabudowana.  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych – pensjonaty. Sprzedaż obciążona 23% podatkiem Vat.

Cena wywoławcza: 800 000 zł
Wadium: 160 000c zł

PRZETARG odbędzie się 15 lipca 2022 roku, o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić  do 08 lipca 2022 r. na konto Urzędu Gminy Rewal :
Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009.

Pełna informacja na temat przetargu znajduje się tutaj:
https://bip.rewal.pl/artykul/15-07-2022-r-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-pobierowo