Wójt Gminy Rewal

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę  gruntów na prowadzenie  działalności gospodarczej, bez możliwości ustawiania obiektów tymczasowych od 16.05.2022 r. Do 30.09.2022 r.

Przetarg odbędzie się 06 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.

Wadium należy wpłacić do 28 kwietnia 2022r. na konto Urzędu Gminy Rewal: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal    14 9376 0001 0010 5242 2002 0009.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj