STOWARZYSZENIE MIŁOŚNICY TRADYCJI RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO W NIECHORZU zapraszają do składania ofert do zapytania ofertowego:
„Budowa Parku Etnograficznego w Niechorzu – prace sanitarne.”

Zamówienie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Tytuł Projektu:
„Wzmocnienie potencjału rekreacyjnego i turystycznego Pomorza Zachodniego poprzez budowę parku etnograficznego w Niechorzu – Etap I sposobem na rozwój lokalnego rynku pracy opartego o endogeniczny potencjał gminy Rewal.”

Poniżej znajdziecie link do przetargu, w którym są zawarte wszelkie informację:

Budowa Parku Etnograficznego w Niechorzu – prace sanitarne.