STOWARZYSZENIE MIŁOŚNICY TRADYCJI RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO W NIECHORZU
zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego:
„Budowa Parku Etnograficznego w Niechorzu – dokończenie prac ogólnobudowlanych.”
Zamówienie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.
Tytuł Projektu:
„Wzmocnienie potencjału rekreacyjnego i turystycznego Pomorza Zachodniego poprzez budowę parku etnograficznego w Niechorzu – Etap I sposobem na rozwój lokalnego rynku pracy opartego o endogeniczny potencjał gminy Rewal.”
Pełna informacja dostępna jest tutaj:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106113