Projekt „Latarnie Wybrzeża Zachodniopomorskiego –znane i nieznane”, opracowany przez Annę Kusztelak z Rewalskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rewalu (grupa partnerska) oraz grupę nieformalną pod przewodnictwem Czesławy Kowalik, znalazł się na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do otrzymania mikrodotacji.

Projekt „Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne” realizowany jest przez KARR S.A. w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach środków PFJO na lata 2014-20 – Priorytet I. W ramach projektu 50 – osobowa grupa studentów, emerytów i rencistów wyruszyła w dniach 21-22.10.2014r. na wycieczkę szlakiem latarni Wybrzeża Zachodniopomorskiego – Niechorze – Jarosławiec – Darłowo – Gąski – Kołobrzeg. Celem projektu była wycieczka poznawcza pozwalająca na rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W trakcie wycieczki zbierano najciekawsze historie latarni, opowieści z życia latarników, ogłoszono konkurs na najciekawsze legendy i podania na podstawie których, opracowano scenariusze teatralne oraz konkurs fotograficzny.

Opiekę przewodnicką zapewnił nam Pan Paweł Pawłowski – Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego wKołobrzegu i Pan Antoni Szarmach – Prezes Ligi Morskiej w Kołobrzegu. Projekt udowodnił, że nie tylko zgłębiamy wiedzę ale przekazujemy ją innym. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, służymy pomocą i radą, a przede wszystkim mobilizujemy coraz większą grupę do działania. Wszystkim uczestnikom projektu, osobom odpowiedzialnym za terminowość działań poszczególnych etapów projektu, Dyrektorom przedszkoli, nauczycielom, obsłudze – dziękuję. 23.10.2014 r. w związku z konkursem fotograficznym, w który udział wzięli uczestnicy wycieczki szlakiem latarni Wybrzeża Zachodniopomorskiego, obradowało jury w składzie B. Kosiedowska i St. Daszkiewicz. Jury przyznało wyróżnienia I. Kwiecień i A. Drozdowskiej. I miejsce zajął S. Stępniewski ze zdjęciem „Moja faja”, na II miejscu uplasowała się D. Piaścik z fotografią pod tytułem „Serce latarni”, na III miejscu zaś znalazł się G. Bartczak ze zdjęciem „Gąski” 29.10.2014r. uczestnicy wycieczki wyruszyli do przedszkoli z przygotowanymi inscenizacjami. W przedszkolach w Rewalu i Niechorzu wystawiono „Latarnie” w reżyserii M. Wołejszo będącej jednocześnie twórcą scenariusza, udział w przedstawieniu wzięły E. Soluch, J. Jarczak, B. Kosiedowska, D. Hodowaniec i T. Cieplińska. W przedszkolu w Pobierowie wystawiono przedstawienie pod tytułem „Legenda o latarni – jedzie pociąg”, do którego scenariusz przygotowali Maria i Stefan Stępniewscy i L. Zwolińska. Udział w inscenizacji wzięły W. Nejman-Dutko oraz Jadwiga Nowak. Zdjęcia wykonywała niezastąpiona I. Kwiecień.

Efektem końcowym przedstawień był konkurs rysunkowy dla przedszkolaków. Wszystkie dzieci w nagrodę otrzymały czekolady i cukierki, a na oddziały przedszkolne zostały przekazane kredki i bloki rysunkowe. Dzieci z przedszkola w Niechorzu podziękowały nam kwiatami i laurkami wykonanymi własnoręcznie.

Prezes RUTW Anna Kusztelak