Podpisanie umów przez beneficjentów, którzy ubiegali się o dotacje na sfinansowanie dokumentacji planowanych inwestycji odbyło się 22 września br. w Rewalu. 11 beneficjentów z województwa zachodniopomorskiego odbierze łącznie ponad 6 milionów złotych.

Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski podpisał umowy na dofinansowanie w formie dotacji z przedstawicielami Rewala, Złocieńca, Czaplinka, Trzebiatowa, Łobza i Drawska Pomorskiego. Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (1.1. gospodarka wodno – ściekowa). Po wykonaniu dokumentacji zadania będą gotowe do realizacji w latach 2014 – 2020. Łączny koszt zadań  to ponad 9 mln złotych.