Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Niechorza, którzy przez lata  obdarzali mnie zaufaniem i pozwalali mi pełnić zaszczytną funkcję sołtysa. Jestem niezwykle dumny, że przez te lata mogłem z największym zaangażowaniem służyć społeczności lokalnej. To były dla mnie piękne, wyjątkowe i satysfakcjonujące lata. Chciałbym także pogratulować nowo wybranemu sołtysowi Panu Wojciechowi Pawlukowi vel Mikołajczukowi oraz życzyć mu wytrwałości i siły w realizowaniu tej niezwykłej misji.

 Z wyrazami szacunku
Szymon Jędrzejowski