Wójt Gminy Rewal- Konstanty T. Oświęcimski  informuje, że konsekwentnie realizuje ustaloną z radnymi politykę podatkową. 

W związku z tym w 2024 roku  stawki podatku od nieruchomości nie ulegną podwyższeniu i nadal będą obowiązywały stawki z 2018 r. przy maksymalnych stawkach określonych przez Ministra Finansów, tj.

  • grunty związane z dział. gosp. 0,91zł (stawka max 1,34zł)
  • grunty pozostałe 0,48zł (stawka max 0,71zł)
  • budynki związane z dział. gosp. 23,10 zł (stawka max 33,10zł)
  • budynki pozostałe 7,77zł (stawka max 11,17zł)
  • mieszkania 0,77zł stawka max 1,15zł)

Decyzja ta jest podyktowana wsparciem dla Naszych Przedsiębiorców i Mieszkańców w trudnym czasie kryzysu gospodarczego i energetycznego co bezpośrednio przełożyło się na wzrost kosztów bieżących. Przy obecnej  inflacji i wzroście cen energii   podniesienie  stawek podatku negatywnie wpłynęłoby na Przedsiębiorców  a w konsekwencji także i na Gminę.

Prowadzone działania w tym zakresie przekładają się na planowany w 2024 r. wzrost dochodów o 40%  z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Zwiększą się również dochody z tytułu opodatkowania nowo powstałych nieruchomości mieszkalnych i turystycznych.