14 listopada br. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyło się podsumowanie minionego sezonu kąpielowego w naszym województwie. Corocznie prowadzona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe kategoryzacja kąpielisk doskonale odzwierciedla konsekwentna politykę podnoszenia jakości kąpielisk w Gminie Rewal.

Dowodem skuteczności podejmowanych działań były przyznane kąpieliskom Rewal i Pobierowo wyróżnienia. Z rąk Wicewojewody Ryszarda Mićko i Prezesa WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Zalewskiego wyróżnienie odebrał Łukasz Tylka – administrator gminnych kąpielisk. Poziom bezpieczeństwa osób przebywających w Gminie Rewal należy do najwyższych w Polsce dowodzą temu najlepiej statystyki. Sezon kąpielowy 2014 zakończyliśmy po raz kolejny z rzędu bez utonięć. Przede wszystkim to zasługa doskonałemu przygotowaniu ratowników pracujących na 22 wieżach ratowniczych. Na szczególne podkreślenie należy fakt, iż sprzęt jakim dysponują ratownicy jest coraz nowocześniejszy przez co skraca się czas dotarcia do osób poszkodowanych. Ważnym elementem systemu bezpieczeństwa Gminy Rewal są centra ratownictwa w Pobierowie i Niechorzu wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt ratunkowy ze stacjonującymi karetkami pogotowia sprawiają, że czas dotarcia do osób potrzebujących pomocy liczony jest w minutach. Wszystkie te elementy składają się na wysoką ocenę bezpieczeństwa w naszej gminie podkreślaną niejednokrotnie podczas piątkowego spotkania przez najważniejsze instytucje Województwa Zachodniopomorskiego. Innym aspektem bezpieczeństwa nad wodą wykorzystywanym przez Gminę Rewal jest kreowanie ratownictwa jako nowego produktu turystycznego w tym propagowanie bezpiecznego zachowania się nad wodą. Spotkania ze służbami ratowniczymi oraz pokazy wyszkolenia w organizowanych corocznie Zawodach Ratownictwa Morskiego przyczyniają się do wzrostu świadomości zagrożeń czyhających na plaży. Nowa atrakcyjna stylizacja wież ratowniczych w Pobierowie oprócz zwiększenia funkcjonalności stanowisk ratowniczych przyniosła również poprawę komfortu pracy ratowników w trudnych warunkach atmosferycznych.