W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zaszła konieczność powołania nowego zespołu na podstawie znowelizowanych przepisów. W dniu 22 września 2023r. Zarządzeniem nr 92/2023 Wójta Gminy Rewal został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rewal. W skład w/w Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, podmiotów i organizacji:
1. Pani Justyna Żebrowska – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu,
2. Pani Anna Miłosz – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu,
3. Pani Katarzyna Lenarcik – przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. Pan Marcin Ryczko – przedstawiciel Policji, Komendy Powiatowej Policji,
5. Pani Anna Harasimowicz – przedstawiciel oświaty, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rewalu,
6. Pani Katarzyna Pietrzak – przedstawiciel oświaty, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie,
7. Pani Beata Filipowicz – przedstawiciel oświaty, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niechorzu,
8. Pani Dorota Kaczmarczyk – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Gryficach,
9. Pani Beata Nowakowska – przedstawiciel ochrony zdrowia, Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej,
10. Pani Hanna Kwiatkowska – przedstawiciel organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie „Aktywni Kulturalnie”
W dniu 9 października 2023r. w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Rewal odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
w Gminie Rewal zwołane przez Wójta Gminy Rewal. Podczas spotkania wybrany został Przewodniczący i Zastępca.
Na Przewodniczącego Zespołu została wybrana Pani Justyna Żebrowska a na Zastępcę Przewodniczącego – Pani Anna Miłosz.
Siedzibą Zespołu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu ul. Warszawska 31.