Zmiany pracy Urzędu Gminy

W sezonie letnim czyli d 1 lipca do 31 sierpnia, Urząd Gminy w Rewalu jest otwarty w godzinach 7.00 – 15.00

Wyniki I tury wyborów prezydenckich w Gminie Rewal

Wczoraj cały kraj żył wyborami, a dziś przyszedł czas podsumowań.
Zgodnie z przewidywaniami frekwencja w naszej gminie była wyjątkowo wysoka wyniosła 85,56 % !!!
W poszczególnych komisjach frekwencja kształtowała się następująco: Pobierowo – 86,22%, Rewal – 84,39%, Niechorze – 85,90% . Oczywiście spora w tym zasługa turystów, którzy nawet na podczas wakacyjnego wypoczynku nie zapomnieli o obywatelskim obowiązku.

Jeżeli chodzi preferencje wyborcze to były one zgoła inne niż w ogólnopolskie.
Bezapelacyjnym zwycięzcą został Rafał Trzaskowski z 45,89% głosów.
Urzędujący Prezydent Andrzej Duda zanotował znacznie słabszy wynik – 29,16%.
Szymon Hołownia otrzymał nieco lepszy wynik niż w reszcie kraju – 15,29%.
Pretendenci, którzy nie zmieścili się na podium prezentowali się następująco:
Krzysztof Bosak – 5,13% , Rober Biedroń – 2,18%, Władysław Kosiniak – Kamysz – 1,74%. Pozostali kandydaci otrzymali pojedyncze głosy, bez znaczenia statystycznego.

Już za dwa tygodnie czeka na II tura, która będzie zapewne jeszcze bardziej emocjonująca, bo jak nas uczy historia poprzednich wyborów, frekwencja w II turze zawsze jest wyższa.

Oto wyniki poszczególnych komisji wyborczych.

Komisja nr 1 Pobierowo
Uprawnionych do głosowania 3076
Oddano 2649 ważnych głosów
Frekwencja – 86,22%

Robert Biedroń – 47 głosów – 1,77%
Krzysztof Bosak – 138 – 5,21%
Andrzej Duda – 726 głosów – 27,41%
Szymon Hołownia – 384 głosy – 14,50%
Władysław Kosiniak – Kamysz – 38 głosów – 1,43%
Rafał Trzaskowski – 1298 głosów – 49,00%

Komisja nr 2 Rewal
Uprawnionych do głosowania 2485
Oddano 2091 ważnych głosów
Frekwencja – 84,39%

Robert Biedroń – 47 głosów – 2,25%
Krzysztof Bosak – 106 głosów – 5,07%     
Andrzej Duda – 664 głosy – 31,76%
Szymon Hołownia – 317 głosów – 15,16%            
Władysław Kosiniak – Kamysz – 48 głosów – 2,30%
Rafał Trzaskowski – 902 głosy – 43,14%

Komisja nr 3 Niechorze
Uprawnionych do głosowania 2653
Oddano 2272 ważnych głosów
Frekwencja – 85,90%

Robert Biedroń – 59 głosów – 2,60%
Krzysztof Bosak – 116 głosów – 5,11%
Andrzej Duda – 655 głosów – 28,83%
Szymon Hołownia – 371 głosów – 16,33%
Władysław Kosiniak – Kamysz 36 głosów – 1,58%
Rafał Trzaskowski – 1018 głosów – 44,81%

Do zobaczenia przy urnach już 12 lipca !
Gorąco zapraszamy!

Startujemy z kąpieliskami strzeżonymi w Gminie Rewal

27 czerwca rusza sezon kąpielowy w Gminie Rewal. 🏖🏖🏖

W naszych miejscowościach otwartych zostanie 16 kąpielisk strzeżonych o łącznej długości 3 100 m. W tym roku pojawi się kilka nowych kąpielisk, kilka zostanie rozszerzonych – wszystko to z troski o Państwa bezpieczeństwo nad wodą. W tym roku rekordowa liczba wykwalifikowanych ratowników wodnych będzie strzegła naszych plaż – 93 osoby przy 31 wieżach ratowniczych.

Poniżej przedstawiamy telefony alarmowe do trzech ekip ratowniczych:
🔴 Pobierowo, Pustkowo – ROMULUS
☎️ nr ratunkowy: 605 305 160, 730 999 804

🔴 Trzęsacz, Rewal – Stołeczny WOPR Warszawa
☎️ nr ratunkowy: 534 271 509, 782 977 933

🔴 Niechorze, Pogorzelica – Ratownictwo Wodne DORAN
☎️ nr ratunkowy: 601 711 173, 507 159 877

Już dziś na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://sk.gis.gov.pl/ można zapoznać się z listą kąpielisk w Gminie Rewal oraz sprawdzić informacje nt. jakości wody.

Wszystkie nasze kąpieliska przeszły pozytywnie badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Epidemiologiczną w Gryficach.

Życzymy wszystkim bezpiecznych wakacji ☀️🌤☀️

Bitwa o wozy – pełna mobilizacja!

Uwaga pełna mobilizacja już w niedzielę 28 czerwca!💪💪 Obowiązkowo widzimy się przy urnie wyborczej😉😉

Czy wiecie, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych?🚒🚒🚒 Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą i oddanie swojego głosu w dniu wyborów tj. 28.06.2020 r. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo. Dlatego walczymy o wóz dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w #GminieRewal!🚒💪😉
To co? Damy radę?!?

Wakacje !!!

I nadszedł ten czas… 😊czas błogiego lenistwa, spania do południa i dobrej zabawy do późnego wieczora bo przecież zaczynamy WAKACJE!!! 🏖🏖🏖

Życzymy wszystkim, aby rozpoczęte wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń, 🤗spotkań z interesującymi ludźmi, 👫udanego i bezpiecznego wypoczynku. Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, gotowi do podejmowania nowych wyzwań i kolejnych zadań. 💪💪I przypominamy dbajcie o swoje zdrowie i uważajcie na siebie 😉😷😉😷😉

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Wójt Gminy Rewal informuje, iż do dnia 25 czerwca 2020r. z nieruchomości zarządzanych przez Gminę Rewal, w szczególności z pasa drogowego – dróg,  chodników,  ciągów pieszo – jezdnych,   ogrodzeń,   zejść na plaże,  placów zabaw  należy usunąć wszelkie tablice i urządzenia reklamowe (np. tablice, banery, naklejki, potykacze) zamontowane lub umieszczone bez uzgodnienia z Urzędem Gminy Rewal.

Tablice i urządzenia reklamowe nieusunięte w podanym terminie zostaną zdemontowane/ usunięte i złożone na terenie spółki Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

Oszczędzaj wodę!

W 1995 roku ONZ wyznaczyła 17 czerwca na doroczny Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. Pustynnienie oznacza degradację ziemi na suchych, półpustynnych i półsuchych obszarach. Dużą rolę w pustynnieniu odgrywają czynniki klimatyczne (wysokie temperatury, długotrwały brak opadów), jednak niebagatelne znaczenie mają również czynniki antropogeniczne.

Niedostatek wody dotyczy głównie Afryki, Australii i wschodniej Azji, gdzie susza bywa tragiczna  w skutkach. Ale miejsc, gdzie cierpi się z  powodu niedoboru wody, jest więcej. ONZ szacuje, że ryzyko zamienienia się w pustynię dotyczy 30-60% terytorium Hiszpanii i 12% terenu Europy.

W Polsce najwięcej wody zużywa się na wytwarzanie energii w elektrowniach i elektrociepłowniach. Energetyka zużywa około 6 033 hm3 wody to jest 64% całkowitego zużycia. Na drugim miejscu jest zużycie wody na potrzeby bytowe ludzi – wynosi ono około 1 666 hm3 wody to jest 17,7% krajowego zużycia, 10% zużycia (956 hm3/rok) przypada na rolnictwo i leśnictwo. Natomiast pozostałe 8% wody zużywane jest przez przetwórstwo przemysłowe i sektor górnictwa.

Jak zużycie wody wygląda w naszej gminie ? W zeszłym roku zużyliśmy około 978 400 m3 wody. Jeżeli wyliczyć średnią zużycia na jednego mieszkańca, to wychodzi około 253 m3! Średnia roczna dla Polski wynosi 44m3. Dlaczego zużycie w naszej gminie jest ponad 6 krotnie większe ? Statystyczny Polak na co dzień zużywa średnio 150 l wody a na urlopie beztrosko wylewa jej ponad 400 l.

W tym roku nasza spółka wodociągowa wybudowała trzy zbiorniki retencyjne o pojemności 420 m³ każdy, co pozwoli zmagazynować wodę w okresach mniejszego zapotrzebowania (np. w nocy) oraz ustabilizować ciśnienie, z którym mamy problemy szczególnie w okresie letnim.

Z rozwagą  używajmy wody wodociągowej w szczególności tej zużywanej do podlewania ogrodów, mycia samochodów czy napełniania basenów.

Pamiętajmy, że ponad 800 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu niedostatku wody !

Gminny Ośrodek Pomocy w Rewalu zaprasza do współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy w Rewalu zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Pomoc rodzin wpierających określona jest w art. 29 – 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, organizacji czasu rodziny, pomocy dzieciom w nauce, zarządzania budżetem rodziny oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia (np. za zakupione bilety do kina, teatru, muzeum, na basen) na podstawie zawartej umowy z Wójtem określającą zasady zwrotu kosztów.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

1. złożyć wniosek w tej sprawie w GOPS w Rewalu;
2. umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego GOPS w Rewalu;
3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika GOPS w Rewalu na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
4. podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

Osoba/rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

 • występuje problem uzależnień;
 • ma problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • członek rodziny ma odebraną lub ograniczoną władzę rodzicielską,
 • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
 • występują zaburzenia lub choroba psychiczna,
 • była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rewalu tel. 91 38 62 573

Szymon Hołownia w Rewalu

Dziś punktualnie o 12.00 na Rewalskim Placu Wielorybów zjawił się kandydat na Prezydenta RP – Szymon Hołownia.
Przywitany gorąco przez sporą grupę sympatyków, przez ponad godzinę opowiadał o swojej wizji Polski, naszej przyszłości oraz prezydentury. Z reakcji widzów widać było, że pomysł budzą aprobatę, a sam kandydat – sympatię.

Jak potoczy się walka o prezydenturę będziemy mogli obserwować jeszcze przez kilka tygodni, ale bez względu jak się zakończy zapraszamy Pana Szymona ponownie na nasze wybrzeże, może tym razem na dłużej 😃😃😃

Wybory Prezydenckie 2020

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się już 28 czerwca. W Gminie Rewal ustalono następujące obwody głosowania oraz siedziby komisji wyborczych:

 1. Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz
  Kompleks Rekreacyjno-Sportowy,
  ul. Moniuszki 8,72-346 Pobierowo

 2. Rewal, Śliwin
  Sala Wystawiennicza w Rewalu,
  ul. Słowackiego 1, 72-344 Rewal

 3. Niechorze, Pogorzelica
  Kompleks sportowo-rekreacyjny w Niechorzu
  ul. Leśna 3, 72-350 Niechorze

Ponadto informujemy, że decyzją Komisarza Wyborczego w Szczecinie, została zmieniona lokalizacja lokalu wyborczego w Niechorzu

Zobacz dokument

 

 

Skip to content