5 listopada w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu miało miejsce otwarcie nowej wystawy czasowej pt „Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji”. Wystawa przyjechała do Niechorza z województwa mazowieckiego, gdzie ręczna produkcja guzików rozwinęła się już w XIX wieku.
Otwarciu wystawy towarzyszyła projekcja filmu dokumentalnego opowiadającego o tradycyjnym sochocińskim guzikarstwie. Goście mogli poznać cały proces ręcznej produkcji guzików z muszli morskiej oraz rzecznej.

Oprócz prezentowanego finalnego produktu zobaczyć można było surowiec oraz pośrednie etapy produkcji. Zwiedzający mogli także zapoznać się z maszynami
guzikarskimi, tj. tokarka, borownia czy dziurkarka.
Na wernisaż przyszło wielu gości, a sama wystawa wzbudziła żywe zainteresowanie. Niejeden ze zwiedzających zapewne zadał sobie pytanie o materiał z jakiego zrobione są jego guziki.
Szczególne podziękowania za pomoc przy organizacji wystawy składamy Sołtysowi Niechorza Wojciechowi Pawlukowi vel Mikołajczukowi, Radzie Sołeckiej w Niechorzu, Kompleksom Sportowym Gminy Rewal oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sochocinie.
*Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających do 31 grudnia 2015 roku, od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia muzeum (10.00 – 16.00).*