W 1995 roku ONZ wyznaczyła 17 czerwca na doroczny Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. Pustynnienie oznacza degradację ziemi na suchych, półpustynnych i półsuchych obszarach. Dużą rolę w pustynnieniu odgrywają czynniki klimatyczne (wysokie temperatury, długotrwały brak opadów), jednak niebagatelne znaczenie mają również czynniki antropogeniczne.

Niedostatek wody dotyczy głównie Afryki, Australii i wschodniej Azji, gdzie susza bywa tragiczna  w skutkach. Ale miejsc, gdzie cierpi się z  powodu niedoboru wody, jest więcej. ONZ szacuje, że ryzyko zamienienia się w pustynię dotyczy 30-60% terytorium Hiszpanii i 12% terenu Europy.

W Polsce najwięcej wody zużywa się na wytwarzanie energii w elektrowniach i elektrociepłowniach. Energetyka zużywa około 6 033 hm3 wody to jest 64% całkowitego zużycia. Na drugim miejscu jest zużycie wody na potrzeby bytowe ludzi – wynosi ono około 1 666 hm3 wody to jest 17,7% krajowego zużycia, 10% zużycia (956 hm3/rok) przypada na rolnictwo i leśnictwo. Natomiast pozostałe 8% wody zużywane jest przez przetwórstwo przemysłowe i sektor górnictwa.

Jak zużycie wody wygląda w naszej gminie ? W zeszłym roku zużyliśmy około 978 400 m3 wody. Jeżeli wyliczyć średnią zużycia na jednego mieszkańca, to wychodzi około 253 m3! Średnia roczna dla Polski wynosi 44m3. Dlaczego zużycie w naszej gminie jest ponad 6 krotnie większe ? Statystyczny Polak na co dzień zużywa średnio 150 l wody a na urlopie beztrosko wylewa jej ponad 400 l.

W tym roku nasza spółka wodociągowa wybudowała trzy zbiorniki retencyjne o pojemności 420 m³ każdy, co pozwoli zmagazynować wodę w okresach mniejszego zapotrzebowania (np. w nocy) oraz ustabilizować ciśnienie, z którym mamy problemy szczególnie w okresie letnim.

Z rozwagą  używajmy wody wodociągowej w szczególności tej zużywanej do podlewania ogrodów, mycia samochodów czy napełniania basenów.

Pamiętajmy, że ponad 800 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu niedostatku wody !