GAZ-SYSTEM informuje, że prace budowlane w projekcie Baltic Pipe, za które odpowiedzialna jest spółka, prowadzone zarówno na lądzie jak i na Morzu Bałtyckim przebiegają bez zakłóceń i są realizowane zgodnie z harmonogramem.

GAZ-SYSTEM potwierdza, że został poinformowany przez stronę duńską projektu Baltic Pipe – spółkę ENERGINET – o tym, że Komisja Odwoławcza ds. Środowiska i Żywności cofnęła wydaną wcześniej przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska decyzję środowiskową dotyczącą budowy Baltic Pipe na lądzie w Danii.

Decyzja duńskiej Komisji Odwoławczej nie ma wpływu na realizację projektu Baltic Pipe przez GAZ-SYSTEM.

Spółka ENERGINET obecnie analizuje konsekwencje tej decyzji w kontekście wpływu na prowadzenie prac budowlanych na lądzie w Danii w szczególności w miejscach, gdzie żyją chronione gatunki zwierząt, wymienione w odwołanej decyzji środowiskowej.

GAZ-SYSTEM jest w stałym kontakcie ze spółką ENERGINET, która podejmuje działania zaradcze związane z wyjaśnieniem obecnej sytuacji.

źródło: https://www.baltic-pipe.eu/pl/gaz-system-gaz-system-informuje-ze-prace-budowlane-w-projekcie-baltic-pipe-za-ktore-odpowiedzialna-jest-spolka-prowadzone-zarowno-na-ladzie-jak-i-na-morzu-baltyckim-przebiegaja-bez-zaklocen-i-sa-r-2/