Oświadczenie o rezygnacji p. Wioletty Brzezińskiej z funkcji Zastępcy Wójta Gminy z dniem 1 listopada 2017r.

Szanowni Państwo

Od czerwca 2017r. pełniłam obowiązki zastępcy wójta gminy Rewal. Przedłużający się obecny stan prawny w jakim znalazła się gmina nie rokuje na sprawne funkcjonowanie samorządu. Moim zdaniem funkcja zastępcy wójta nie upoważnia do podejmowania ważnych a niekiedy strategicznych decyzji w imieniu i dla mieszkańców. Dlatego też w poczuciu odpowiedzialności, podjęłam decyzję o rezygnacji ze stanowiska zastępcy wójta gminy z początkiem listopada br.

Uważam, że społeczność naszej gminy ma prawo a wręcz zasługuje na to, aby Gminą Rewal zarządzała osoba, która posiada mandat z wyboru mieszkańców. W moim rozumieniu sprawowanie funkcji wójta to nie przywilej ale odpowiedzialność. Stąd moja decyzja.

Wioletta Brzezińska

Mieszkańcom, pracownikom urzędu, jednostek organizacyjnych i spółek oraz radnym gminy bardzo dziękuję za wsparcie i życzliwość podczas wykonywania w/w funkcji.