WÓJT   GMINY   REWAL

w oparciu o art. zgodnie z  art. 38, art. 40 ust.1, pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 , z 2021 r. poz. 11, poz. 234)

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY REWAL

Pustkowo ul. Słoneczna 
Nr działki 65/4    
Powierzchnia 201m2   
Nieruchomość niezabudowana.  Pełne uzbrojenie w drodze. Teren nieobjęty planem zagospodarowania przestrzennego. Można uzyskać warunki zabudowy dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Sprzedaż  zwolniona  z podatku Vat. Księga wieczysta nieruchomości wolna od obciążeń.  
Cena wywoławcza  150 000 zł
Wadium  30 000 zł

Więcej informacji na stronie http://bip.rewal.pl/dokumenty/11959