WÓJT   GMINY   REWAL OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Rewal

  • Położenie działki: Pogorzelica, ul. Sokoła|
  • Nr działki: 191/3
  • Powierzchnia: 1236 m2
  • Opis i przeznaczenie nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość niezabudowana.  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych. Sprzedaż obciążona 23% podatkiem VAT.
    Księga wieczysta nieruchomości wolna od obciążeń.
  • Termin zagospodarowania: Od dnia podpisania umowy sprzedaży
  • Cena wywoławcza: 640 000 PLN
  • Wadium: 120 000 PLN

PRZETARG odbędzie się 13 maja 2022 roku o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić  do 06 maja 2022 r. na konto Urzędu Gminy Rewal :
Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rewal:
https://bip.rewal.pl/artykul/13-05-2022-r-ii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-polozon