OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REWAL o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w obrębie Niechorze, terenu położonego w rejonie skrzyżowania ul. Trzebiatowskiej z drogą wojewódzką nr 102 – część l

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal miejscowości Rewal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko