Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2022 r. informujemy, że został zmieniony wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Link do nowego wniosku o świadczenie pieniężne: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000222601.pdf