foto: www.freepik.com

Informacja o stawce za odbiór odpadów – 4,20 zł/m3oraz nowy harmonogram odbiorów odpadów

Urząd Gminy w Rewalu przypomina, że od 1 stycznia br. zmianie uległ harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Zwiększona została częstotliwość odbioru selektywnie zbieranych odpadów, które odbierane będą poza sezonem podobnie jak odpady zmieszane – raz w tygodniu. Nowy harmonogram dostępny jest do pobrania na stronie: http://bip.rewal.pl/dokumenty/11824

Jednocześnie informujemy, że pomimo ogólnopolskiego trendu podnoszenia stawek za odbiór odpadów komunalnych oraz stale rosnących kosztów ich zagospodarowania, w gminie Rewal udało się w dalszym ciągu utrzymać stawkę dla wszystkich nieruchomości rozliczających się systemem wodnym na poziomie 4,20 zł/m3 zużytej wody, w przypadku kiedy odpady zbierane są w sposób selektywny. Dla porównania stawki w innych gminach wynoszą: w Dziwnowie  7 zł/m3, w Ustce 7,5 zł/m3, w Gryficach 7,50 zł/m3, w Kamieniu Pomorskim 7,95 zł/m3, w Świnoujściu 8,40 zł/m3, w Mielnie 8,45 zł/m3, w Kosakowie 9,50 zł/m3, w Ustroniu Morskim 9,60 zł/m3, w Darłowie 11 zł/m3.

Zmianie ulegają jedynie stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, rozliczających się od pojemników oraz dla nieruchomości, na których zlokalizowane są domki letniskowe  i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Rewal jak i obowiązujących opłat dostępne są w „Informatorze na 2021 r.” – który jest do pobrania na stronie: http://bip.rewal.pl/dokumenty/11825