Poniżej zamieszczamy listę punktów bezpłatnej pomocy prawnej, dostępnej w powiecie gryfickim.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

LISTA PUNKTÓW (plik PDF)