Na początku swojego istnienia Niechorze podzielone było na dwie części: wieś chłopską GroB- Horst (Duże Niechorze) i wieś rybacką Klein-Horst (Małe Niechorze). Według dostępnych źródeł historycznych miejscowość, najpierw pod słowiańską nazwą Nansin, później jako Horst, funkcjonowała od XIV wieku. Jednak kroniki trzęsackiego pastora podają że wieś mogła istnieć już około 1180 roku, kiedy to książę Kazimierz postanowił podarować zakonnikom z Lund jezioro wraz z przyległymi do niego terenami by mogli tam otworzyć zakon.

O Dużym Niechorzu dowiedzieć możemy się z dokumentu z roku 1604, gdzie opisano pożar który zniszczył zabudowania jednego z mieszkańców, członka rady parafialnej niejakiego Przybysława.

Małe Niechorze ograniczone było z jednej strony kanałem a z drugiej strony ziemiami wchodzącymi w skład Dużego Niechorza dlatego też nie mogło się rozrastać. W celu wybudowania szkoły Małe Niechorze w 1829 r. zmuszone było wydzierżawić od Dużego Niechorza ziemie. Wkrótce Małe Niechorze znajdujące się nad samym morzem zaczęło być doceniane przez wzgląd na niewątpliwe walory turystyczne. W 1868 roku zyskało miano kąpieliska, stając się oficjalnie miejscowością wypoczynkową, bardzo chętnie odwiedzaną przez rzesze turystów. Jego popularność wzrosła do tego stopnia że wczasowicze zmuszeni byli szukać kwater w oddalonym nieco od morza Dużym Niechorzu. 1 kwietnia 1913 roku obydwie wsie zostały połączone i od tej pory funkcjonowały jako Kąpielisko Niechorze.