20 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, w których uczestniczyli pracownicy oświaty ze szkół działających na terenie gminy Rewal oraz emerytowani nauczyciele.

Uroczystość swoją obecności uświetnili zaproszeni goście w osobach: Posła na Sejm RP Konstantego Tomasza Oświęcimskiego, Przewodniczącej Rady Gminy Agnieszki Tasarz, Radnej Barbary Kral, Radnego Bogusława Woźniaka, Wójta Gminy Roberta Skraburskiego, Inspektor do spraw Oświaty Joanny Błachuty oraz Przewodniczących Rad Rodziców  Ewy Korczyńskiej z Rewala i Sandry Dąbrowskiej – Szlempo z Pobierowa.

Wszystkich nauczycieli i pracowników szkół powitał Poseł na Sejm RP Konstanty Tomasz Oświęcimski, który z sentymentem wspominał dawne czasy szkolne i z uznaniem wypowiadał się o pracy lokalnych nauczycieli. W niezwykły sposób hołd pracy nauczyciela oddała Radna Barbara Kral, emerytowana nauczycielka, która wyrecytowała wiersz Juliana Tuwima pod tytułem „Nauka”. Występ radnej doceniony został przez nauczycielską brać gromkimi brawami.

Dzień Edukacji Narodowej to przede wszystkim święto, które daje sposobność do podziękowania wszystkim pracownikom oświaty za trud i zaangażowanie włożone w kształcenie dzieci i młodzieży. Wyróżnione za tworzenie wysokiego standardu nauczania zostały dyrektorki szkół Panie Wanda Błachuta – Szukała, Jolanta Pytlas i Marela Wawrzyniak. Podziękowania odczytała i wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Tasarz. Radny Bogusław Woźniak złożył podziękowania na ręce ustępującej dyrektor Schroniska Młodzieżowego Fala Pani Iwonie Zacharczuk za lata owocnej współpracy i zaangażowanie w tworzenie wysokiej jakości usług w schronisku. Nowemu dyrektorowi Panu Robertowi Breslerowi życzył z kolei by z wytrwałością i siłą podszedł do nowych obowiązków.

Docenieni zostali także nauczyciele, którzy uzyskali awans zawodowy. Awans na nauczyciela dyplomowanego uzyskały Panie Joanna Bereżnicka, Małgorzata Sobolak oraz Beata Bresler. Na stopień nauczycieli mianowanych awansowali Pani Marta Lenkiewicz i Pan Krzysztof Cepek, którzy zobowiązani byli do złożenia ślubowania, które przeprowadził Wójt Gminy Rewal. Nauczycielami kontraktowymi zostały Panie Żaneta Berska, Magdalena Walczyk, Katarzyna Hojaczyk oraz Patrycja Krzewicka. Gratulacje awansowanym nauczycielom złożyła Radna Barbara Kral.

Co roku od wielu lat z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostaje wybrany Nauczyciel Roku. Ten zaszczytny tytuł przypada temu nauczycielowi, który według komisji konkursowej odznaczył się największym zaangażowaniem, kreatywnością i poświęceniem w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w roku 2014/2015. Do tytułu nominowanych zostało trzech nauczycieli Edyta Bartkowska, Edyta Skraburska i Marek Knap. Tegorocznym zdobywcą tytułu Nauczyciel Roku 2015 został Pan Marek Knap nauczyciel wychowania fizycznego. Wyróżnienia i nagrodę główną wręczyli Wójt Robert Skraburski i Poseł Konstanty Tomasz Oświęcimski.

Całe wydarzenie uprzyjemniała oprawa muzyczna w wykonaniu Pani Ewy Michrowskiej przy akompaniamencie pianina. Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.