Zawiadamiam, że 19.02.2015 r. (czwartek) odbędzie się zebranie wiejskie w świetlicy przy ul. Słowackiego o godz. 18:00

Porządek zebrania

1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja dotycząca dzierżaw wielkopowierzchniowych na plaży w Rewalu – dyskusja, podjęcie uchwały.

4. Informacja dotycząca dzierżaw wieloletnich – dyskusja, podjęcie uchwały.
5. Wolne wnioski.

Na zebranie wiejskie zostali zaproszeni Radni Gminy Rewal

Serdecznie zapraszam
 Sołtys Rewala Andrzej Brzeziński