Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 18 maja 2016 r.. Lokalna Grupa Działania „Gryflandia”  podpisała umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność.  W podpisaniu umowy uczestniczyli  członkowie Zarządu LGD oraz Przewodniczący Zarządu Kazimierz Sać.

Lokalna Grupa Działania ,,Gryflandia” jest stowarzyszeniem działającym w partnerstwie z gminami z powiaty gryfickiego z gminą Gryfice, Trzebiatów, Płoty, Rewal , Brojce i Karnice. Lokalna Grupa Działania ,,Gryflandia” pozyskuje środki unijne, o które mogą ubiegać się beneficjenci chcący realizować działania zgodnie z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Grupa Działania ,,Gryflandia” w poprzednik okresie programowania pozyskała środki unijne na przedsięwzięcia i Inwestycje realizowane na terenie Powiatu Gryfickiego  w wysokości 7 352 546.70 zł. 

W ramach obecnego  konkursu Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 środki unijne w wysokości 8 384 318,52 . Środki te, pozwolą na realizację przedsięwzięć zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgodnie z harmonogramem naborów o fundusze unijne mieszkańcy, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorcy oraz wszelkie nieformalne grupy będą mogły wnioskować w IV kwartale 2016 r.