24 lutego 2022 roku wstrzymaliśmy oddech. Byliśmy wstrząśnięci inwazją wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Zamarliśmy… na chwilę. Czując ogromną potrzebę zamanifestowania solidarności z Obywatelami Ukrainy 1 marca 2022 r. odbył się Antywojenny Wiec Solidarności z Ukrainą. Kolejne dni przynosiły ogrom pomocy niesiony zarówno na terenie Gminy Rewal jak i kierowany bezpośrednio na granicę oraz na terytorium Ukrainy. Setki tysięcy ludzi zaczęły uciekać przed wojną szukając schronienia w Polsce. Mieszkańcy Gminy Rewal niezwłocznie odpowiedzieli na tę potrzebę przyjmując do swoich domów setki uchodźców. Największa liczba uchodźców przebywająca na terenie Gminy Rewal wynosiła ponad 1500 osób. Wsparcie jakie Mieszkańcy Gminy Rewal okazali uciekającym przed wojną Obywatelom Ukrainy jest bezgraniczna.
W pomoc angażowały się wszystkie jednostki gminne, spółki, szkoły, stowarzyszenia i koła działające na terenie gminy, organizacje, grupy nieformalne, wielu przedsiębiorców oraz osoby  indywidualne. Prowadzono zbiórki, organizowano wyjazdy na granicę oraz na terytorium Ukrainy, wolontariusze wspierali Punkty Pomocy prowadzone w Gminie Rewal oraz inne działania. Za okazaną pomoc, empatię, wsparcie, wszechstronne działania składamy Wszystkim Państwu Wielkie Serdeczne Podziękowania!

Jako Gmina Rewal od pierwszych dni wybuchu wojny w Ukrainie nieśliśmy wielopoziomową pomoc. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Fala” jako jedne z pierwszych zostało zgłoszone przez Wójta Gminy Rewal do dyspozycji Wojewody i uruchomione aby zapewnić zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy. W marcu zostały zorganizowane dwa punkty pomocy dla uchodźców z Ukrainy, które prowadzone były do maja 2022 r. Ogromne wsparcie Mieszkańców,  Wolontariuszy Gminy Rewal pozwoliły na prężne funkcjonowanie obydwóch punktów. Od 21 marca do 31 sierpnia 2022 r. zatrudniony był pracownik biegle posługującego się j. ukraińskim co znacznie ułatwiło obsługę oraz komunikację z obywatelami Ukrainy.  Pracownik służył pomocą w wypełnianiu dokumentów, pełnił rolę tłumacza oraz udzielał niezbędnych informacji uchodźcom z Ukrainy. Decyzją Wójta Gminy Rewal w celu usprawnienia nadania numeru PESEL wykonywane były w Urzędzie Gminy w Rewalu nieodpłatnie zdjęcia przez pracownika Urzędu Gminy. W Urzędzie Gminy nadano w 2022 roku 1135 numerów  PESEL UKR.

Z okazji Świąt Wielkanocnych w ramach integracji społeczności lokalnej i obywateli Ukrainy zorganizowane zostały świąteczne spotkania. W każdej miejscowości  organizatorzy zadbali o świąteczną atmosferę.

Przez okres wakacji w ZSP w Rewalu oraz ZSP Niechorzu prowadzone były bezpłatne zajęcia dla uchodźców z Ukrainy dzięki współpracy z PCPR w Gryficach-projekt realizowany był ze środków unijnych. Prowadzone był punkty pomocy przy współpracy z Dyrekcją ZUS oddział w Gryficach, pracownicy ZUS pełnili w umówione dni dyżury w GOPS w Rewalu.

Obecnie do szkół w Niechorzu, Rewalu i Pobierowie uczęszcza łącznie 54 uczniów z Ukrainy gdzie w pierwszych miesiącach po wybuchu wojny do szkół na terenie Gminy Rewal uczęszczało 115 uczniów z Ukrainy.

Urząd Gminy w Rewalu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu do dzisiaj realizują świadczenia, które przysługują uchodźcom oraz mieszkańcom gminy, którzy przyjęli obywateli Ukrainy. Z Funduszu Pomocy za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Gmina Rewal zrealizowała wypłatę świadczeń w wysokości ponad 7 milionów złotych.   Obecnie na terenie Gminy Rewal przebywa ok.400 uchodźców z Ukrainy, szukając wśród nas lepszego życia i przyszłości nie tracąc nadziei na powrót do  Wolnej Ojczyzny.

Jak powiedział Prezydent Wołodymyr Zełenski „Był to rok bólu, smutku, wiary i jedności. I w tym roku pozostaliśmy niepokonani. Wiemy, że rok 2023 będzie rokiem naszego zwycięstwa!”