Szycie maseczek w Gminie Rewal nadal trwa! Do dnia dzisiejszego rozdysponowaliśmy wśród naszych mieszkańców już ponad 1 500 pakietów ochronnych. Bez wątpienia akcja nie miałaby takiego wymiaru gdyby nie nieoceniona pomoc wolontariuszy. Dziękuję za okazane serce i zaangażowanie w trudnym dla nas wszystkich okresie:

Dominice Winiarskiej-Chodziutko
Annie Szkódlińskiej
Justynie Hagaj
Małgorzacie Witeckiej
Małgorzacie Biedunkiewicz
Teresie Cieplińskiej
Annie Jędrzejko
Jadwidze Wachowiak
Beacie Kosiedowskiej
Wioletcie Mackiewicz-Pietrasik
Grażynie Sędłak
Elżbiecie Kołodziejczyk
Bogusławie Winiarskiej
Teresie Fijołek
Ewie Biernackiej-Fröhlich
Agnieszce Ładniak
Barbarze Słomianej
Małgorzacie Sobolak
Sylwii Pawłowskiej
Stefanii Baszak
Agnieszce Matuszak
Jolancie Kozłowskiej
Hannie Kwiatkowskiej
Katarzynie Jędrzejowskiej
Lucynie Skoczyńskiej
Pawłowi Mickiewicz
Ewie Szwaluk-Kosińskiej
Wojciechowi Pawlukowi vel Mikołajczuk
Brygida Hawrasz
Justynie Zdanowicz
Katarzynie Studzińskiej
Tomaszowi Kwiatkowskiemu
Anecie Bylickiej
Annie Więcław
Katarzynie Gryszko

Wójt Gminy Rewal
Konstanty Tomasz Oświęcimski