18 grudnia (wtorek) 2018r. godz. 16:30
Niechorze, sala OSP, ul. Kolejowa 20

Organizator spotkania przy pomocy i wsparciu Urzędu Gminy Rewal
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A

Cel Konsultacji

Przekazanie informacji na temat projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym realizowanego w ramach Programu Baltic Pipe oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących inwestycji.

Baltic Pipe to inwestycja mająca na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego na rynek europejski. Wybudowana infrastruktura umożliwi transport gazu ziemnego ze złóż w Norwegii na rynek duński i polski, a także do klientów z sąsiednich krajów.

Zakres prezentowanych informacji

• Zakres i harmonogram projektu
• Zasady udziału społeczeństwa
• Stan prac projektowych
• Najważniejsze rodzaje oddziaływań
• Planowane i realizowane badania środowiskowe

Uczestnicy spotkania

Udział w konsultacjach jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Składanie pytań/wniosków

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu Baltic Pipe można przesyłać za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie: www.baltic-pipe.pl oraz kierując korespondencję na adres: komunikacja.poznan@gaz-system.pl  oraz na adres:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15,
61-859 Poznań  z dopiskiem „Konsultacje Baltic Pipe”.

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe jest na stronie: www.baltic-pipe.pl