Konkurs walentynkowy „Zakochany Rewal”

Ogłaszamy konkurs dla wszystkich zakochanych miłośników gminy Rewal. Jeśli spędzałeś wczasy w gminie Rewal ze swoją drugą połową i zrobiłeś sobie „zakochane” zdjęcie masz szanse wygrać walentynkowe nagrody, które możesz podarować ukochanej osobie.

Wystarczy wysłać fotografie przedstawiającą parę zakochanych zrobioną w jednej z 7 miejscowości gminy: Pogorzelicy, Niechorzu, Śliwinie, Rewalu, Trzęsaczu, Pustkowie lub Pobierowie i przesłać ją na e-mail konkurs@rewal.pl do 14 lutego 2014 r. do godziny 12:00.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym poniżej. Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu „Zakochany Rewal”

§1

Organizator konkursu

Referat Turystyki i Promocji Urzędu Gminy Rewal, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs „Zakochany Rewal”, którego zasady reguluje niniejszy regulamin.

§2

Cel i przedmiot konkursu

 1. Konkurs polega na nadesłaniu fotografii pary zakochanych podczas pobytu w gminie Rewal.

 2. Fotografia powinna być opatrzona krótkim opisem gdzie i kiedy została wykonana oraz kto się na niej znajduje.

 3. Fotografia powinna zawierać elementy pozwalające na jednoznaczną identyfikację, że zostało wykonane na terenie gminy Rewal.

 4. Na fotografii może znajdować się więcej niż jedna osoba pod warunkiem że wszyscy którzy się na niej znajdują wyrazili zgodę na publikację ich wizerunków.

 5. Fotografia powinna być w formacie jpg o wielkości nie przekraczającej 3MB w rozdzielczości pozwalającej na swobodną publikację na portalu internetowym gminy Rewal i w prasie.

 6. Organizator nie odpowiada za jakość publikowanej fotografii i zastrzega sobie prawo do odmówienia jej publikacji jeśli obraz jest niewystarczająco czytelny.

§3

Warunki wzięcia udziału w konkursie

 1. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 27 stycznia do 14 lutego 2014. Fotografie nadesłane powinny być na adres e-mail konkurs@rewal.pl

 2. Każda nadesłana fotografia powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, zawierać adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

 3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

 4. Nadesłanie fotografii jest tożsame z wyrażeniem zgody na ich publikację na portalach internetowych gminy Rewal oraz w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.

 5. Przystąpienie do konkursu jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby promocji gminy Rewal.

 6. Zgłoszone do konkursu fotografie nie powinny naruszać praw autorskich innych osób. Jeśli takie zgłoszenia zostaną wykryte organizator ma prawo wycofać uczestnika z konkursu lub odebrać mu przyznaną nagrodę.

 7. Organizator ma prawo zweryfikować prawdziwość zgłoszenia.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji fotografii które mogą w jakikolwiek sposób naruszyć przepisy obowiązującego prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne.

 9. Jeden uczestnik może nadesłać max 2 zdjęcia.

 10. Zwycięstwo w konkursie zobowiązuje uczestnika do opisania krótkiej historii na temat poznania drugiej osoby oraz okoliczności pobytu w gminie Rewal na potrzeby promocji gminy Rewal.

 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu www.rewal.pl oraz w gazecie Strefa Słońca.

§ 4

Wybór zwycięzcy i przyznawanie wyróżnień

 1. Wyboru zwycięzcy konkursu dokonuje Komisja Konkursowa w której skład wchodzą: Łukasz Tylka, Agata Smoczyk, Daria Mazur, Marta Szefs.

 2. Komisja konkursowa dokonuje losowania fotografii, której autor otrzyma nagrodę główną. Ponadto Komisja Konkursowa wyróżni dwie kolejne prace nagrodami pocieszenia.

§ 5

Nagrody

 1. Główną nagrodą jest pakiet walentynkowy w skład którego wchodzą gadżety walentynkowe.

 2. Organizator przewiduje także dwie nagrody pocieszenia dla wyróżnionych fotografii w postaci mini gadżetów walentynkowych.

 3. Nagroda odebrana może być w siedzibie Organizatora lub przesłana na życzenie na podany adres.

 4. Zwycięzca konkursu nie ma prawa ubiegania się o gotówkową wartość przyznanej nagrody.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu, lub do całkowitego odwołania konkursu.

 2. Wszelkie wątpliwości i pytania odnośnie treści niniejszego regulaminu uczestnicy mogą kierować do osoby odpowiedzialnej za organizację i przebieg konkursu na numer telefonu 91 384 90 32 lub adres e-mail asmoczyk@rewal.pl lub dmazur@rewal.pl

 3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego, automatycznie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.