W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa, Spółka Wodociągi Rewal zwraca się do Państwa z prośbą o zastosowanie kilku zasad mających na celu ochronę mieszkańców oraz pracowników zajmujących się odbieraniem odpadów i wykonujących usługi utrzymania czystości w naszych miejscowościach.

Coraz większa liczba z nas decyduje się na dobrowolne poddanie kwarantannie domowej lub do tego typu izolacji jest zmuszona obowiązującymi przepisami. Pracujemy zdalnie, wykorzystujemy zaległe urlopy. Staramy się zrobić wszystko co możemy by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2. Są jednak takie obszary życia, z których nie możemy zrezygnować ani ich ograniczyć. Jednym z nich jest codzienne wytwarzamy odpadów, które z kolei wcześniej czy później zmuszeni jesteśmy wynieść do pojemników znajdujących się na terenie posesji lub w wiatach śmietnikowych.

Mamy tu na myśli odpady powstałe w pomieszczeniach, w których na kwarantannie przebywają osoby mogące być nosicielami koronawirusa. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wirus może przetrwać na przedmiotach nawet kilka dni.

Dlatego:

  1. Jeżeli jesteś chory lub przeziębiony, chusteczki, rękawiczki czy maseczki zapakuj do foliowej torebki i wrzuć do odpadów gromadzonych w pojemnikach lub workach jako odpady zmieszane,
  2. Używaj rękawiczek, kiedy wrzucasz odpady: otwierasz drzwi wiaty śmietnikowej, dotykasz klapy pojemnika,
  3. Myj ręce po każdym wrzuceniu odpadów,
  4. Nie parkuj pojazdem przed wiatami śmietnikowymi, nie blokuj dojazdu do nich. Gdy wiele osób pracuje zdalnie, zauważalne jest znaczne zagęszczenie pojazdów na posesjach.
  5. Ogranicz produkowanie odpadów poremontowych i nie wyrzucaj gabarytowych,
  6. Segreguj odpady zgodnie z zasadami

Solidarność i odpowiedzialność to dziś słowa goszczące na ustach wszystkich. Trzecie najczęściej pojawiające się słowo to wdzięczność – szczególnie wszystkim służbom, które dziś stoją na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Obok lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, strażaków czy sprzedawców w sklepach, są nimi także pracownicy naszej spółki.

Nie mogą oni ani zaprzestać swojej pracy ani jej ograniczyć. Trudno sobie wyobrazić skutki sytuacji, w której z powodu zakażenia czy kwarantanny zawieszona zostanie na 2 tygodnie zbiórka odpadów, dostawa wody, czy odbiór nieczystości płynnych – do epidemii koronawirusa, doszłoby dodatkowe poważne zagrożenie sanitarne

Dlatego pamiętajmy, by naszym pracownikom również okazywać wdzięczność i nie przeszkadzać w wykonywanej pracy, a swoje zachowanie dostosować do obecnej sytuacji i jeśli to konieczne zmienić nawyki.