W związku z licznymi zapytaniami Wójt Gminy informuje, że w myśl zapisu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rozdział 7 dotyczący czasowego ograniczenia korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązku ich zabezpieczenia na terenie plaży mogą przebywać wyłącznie rybacy, pracownicy Urzędu Morskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych odpowiadających za bezpieczeństwo.

Treść Rozporządzenia:

§ 17
1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych a także plaż.

 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1)  Wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na terenach, o którym mowa w ust. 1, na podstawie umów zawartych w tym zakresie;

2) Działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu publicznego;

3) Wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.

Pełna treść rozporządzenia jest dostępna tutaj