Referat Ochorny Środowiska i Gosodarowania Odpadami Komunalnymi, Urzędu Gminy w Rewalu informuje, że zgodnie z art.156 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku,  poz. 1232) zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wyżej przytoczony zapis ustawy zakazuje używania urządzeń nagłaśniających (radia, magnetofony, odtwarzacze CD, głośniki, kolumny itp.) na zewnątrz restauracji, kawiarń, ogródków gastronomicznych, sklepów i innych obiektów, które sa ogólnodostępne. W związku z powyższym,  proszę o przestrzeganie przedmiotowego przepisu, bowiem zgodnie z art. 343 cytowanej powyżej ustawy „Prawo ochrony środowiska”, każdy kto narusza zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających, określonych w art. 156 ust.1, podlega karze grzywny.